นักศึกษาปัจจุบัน ค้นหา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561 (รุ่น 26)

6138238: Danusorn Potharin 6138210: Farma Mangunsong 6138207: Orm Sovanavuth 6138209: Pema Yangchan 6138212: Rina Gustiana 6138208: Yadanar Aung 6138211: Zheng Chen

ปี 2560 (รุ่น 25)

6038397: Antonius Maria Indrianto 6038030: MD Nadim Reza 6038100: Nurjaeni 6038029: Yamin Aung 6038403: ตุลารักษ์ 6038640: ไข่เขียว 6036180: ราชสมบัติ

ปี 2559 (รุ่น 24)

5938529: Farid Alam Khan 5938642: Nyein Chan 5937188: อิทธินภาพรรณ

ปี 2558 (รุ่น 23)

5837862: Do Thi Lan Anh 5837859: Hnin Oo Mon 5837917: Kailash Timilsina 5837861: Muhammad Zamal Nasution 5837858: Win Win Shwe 5836095: เป็นบุญ 5836777: เปกาลี

ปี 2557 (รุ่น 22)

5737004: เพชรสีทอง 5737005: ชูรัตน์

ปี 2556 (รุ่น 21)

5637866: Dyah Anantalia Widyastari 5638673: Myitzu Tin Oung

ปี 2555 (รุ่น 20)

5537743: อ่วมประดิษฐ์ 5536043: ขำคม 5537778: แสงแก้ว

ปี 2554 (รุ่น 19)

5438733: จอมมะเริง 5438736: มานะจิตต์

ปี 2553 (รุ่น 18)

5337493: สิริผดุง

นักศึกษาปัจจุบัน

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)