บุคลากร

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D.
(Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: charamporn.hol@mahidol.ac.th
อีเมล์: joycharam@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 619

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ