บุคลากร

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D.
(Sociocultural Anthropology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: suchada.tha@mahidol.ac.th
อีเมล์: suchadean@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 514

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Women Studies
  • Gender Studies
  • Reproductive Health
  • Sexuality Education
  • HIV/AIDS
  • Medical Anthropology
  • Migration
  • Social Justice
  • Youth and Aging People
  • Family Issues