บุคลากร

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D.
(Sociocultural Anthropology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: suchada.tha@mahidol.ac.th
อีเมล์: suchadean@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 514

งานวิจัยที่สนใจ