บุคลากร

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Ph.D.
(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์: umaporn.pat@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 402

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population and Development