บุคลากร

รศรินทร์ เกรย์
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

อีเมล์: rossarin.gra@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Historical demography
  • Happiness studies
  • Ageing