ที่ปรึกษาอาวุโส

เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์
Ph.D.(Anthropology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Email: bencha.yod@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 422

ดูข้อมูล

ปราโมทย์ ประสาทกุล
Ph.D.(Sociology; Demography)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Email: pramote.pra@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 623

ดูข้อมูล

สุพร เกิดสว่าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

Email: koetsawang@hotmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 623

ดูข้อมูล

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Email: aphichat.cha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 621 , 0 2441-1021

ดูข้อมูล