เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1032
26 ธันวาคม 2561
เปิดประสบการณ์ Erasmus+ Teaching Mobility Fellowship ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน
โดย:อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด
เสวนาครั้งที 1031
19 ธันวาคม 2561
TBA
โดย:รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
เสวนาครั้งที 1030
12 ธันวาคม 2561
Modernity and the Timing of First Marriage, and First Childbearing in Myanmar: A Case Study of Demographic Health Survey 2015-16
โดย:Mr.Nyein Chan, Ph.D. Student

ดูรายละเอียด