เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1071
11 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
ไต้หวัน เท่าที่เห็น อย่างที่เจอ
โดย:ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย และภัทราภรณ์ ตาสิงห์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1070
4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand
โดย:Zamal Nasution

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1069
4 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
The Research Forum: Publication and International Funding
โดย:รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

ดูรายละเอียด