เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1027
31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
Physical Activity
โดย:ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะทำงาน
เสวนาครั้งที 1026
24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
Securing Health Care for Older People in Rural Area: Assessment and Appraisal of Long-Term Care in Community-Based Setting
โดย:Budi Aji , Siti Masfiah, Siwi Pramatama Mars Wijayanti, Dian Anandari (School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman Univers

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1025
18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
Social Adaptation of Indonesian Migrants in Thailand
โดย:Mr.Mhd. Zamal Nasution, Ph.D. student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1024
17 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
Mixed-Orientation Marriages in China: The Role of Heteronormativity and Filial Piety
โดย:Mr. Song Chang Hui

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1023
10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
Active Aging, Mobile Phone Networks, and labor Force Participation among Rural Northern Thai Elders
โดย:รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

ดูรายละเอียด