เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1042
24 เมษายน 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 326 ราชาวดี
Ph.D. placement experience at Health Service & Population Research Department, King’s College London, UK
โดย:Ms.Ruttana Phetsitong, Ph.D. Student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1041
17 เมษายน 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการการจัดทำ Active Recruitment และ Onsite-Interview 2019 และ Meet the Alumni
โดย:นางสมปรารถนา นามขาน, นางกรณิฐา ศริ, นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1040
10 เมษายน 2562
SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global Health
โดย:IPSR's students

ดูรายละเอียด