เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1017
22 สิงหาคม 2561
HPV vaccination among adolescents in a selected district of Bangladesh: Experience of process documentation
โดย:Associate Professor Dr. Fariha Haseen

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1016
8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
มิติจิตนิสัยที่ซ้อนเหลื่อมระหว่างชาย หญิง และเควียร์ในประเทศไทย
โดย:Bhubate Samutachak, Niphon Darawuttimapakrorn, Natthaphong Ruchirongnangkoon, Khomkrit Tapienthong

ดูรายละเอียด