เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1094
29 กรกฎาคม 2563
มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์
โดย:อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1093
22 กรกฎาคม 2563
Household mobile phone access and elderly healthcare nexus in rural Bangladesh: A policy scope for geriatric e-health
โดย:Mr. Nadim Reza

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1092
15 กรกฎาคม 2563
ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ
โดย:นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1091
8 กรกฎาคม 2563
การเบรกนั่งนานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ช่วยลดความเสี่ยงโรค NCDs และ MSDs
โดย:รศ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1090
1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี
เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของแรงงานไทย เมื่อ COVID-19 มาเยือน
โดย:รศ.ดร.อารี จำปากลาย

ดูรายละเอียด