เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1014
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Changes in Health-related Quality of Life of Elderly People: A Longitudinal Study in Kanchanaburi Province, Thailand
โดย:Mr. Natchaphon Auampradit, Ph.D. student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1013
6 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Constitutional social and environmental human rights and child health outcomes in 15 Latin American countries
โดย:Dr.Hiroaki Muppy Matsuura

ดูรายละเอียด