เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 991
27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Husband International Migration: Decision Making Autonomy and Wellbeing among Left-behind Wives in Rural Areas of Central Myanmar
โดย:Mrs. Win Win Shwe
เสวนาครั้งที 991
21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
The Multidimensional Model of Successful Ageing in Thailand: A Comparison of Researcher-defined and Older Person-defined
โดย:Mr. Alongkorn Pekalee, Ph.D. student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 990
20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
IPC - The Olympic of Demographers
โดย:Sureeporn Punpuing, Patama Vapattanawong, Aree Jampaglay, Chalermpol Chamchan, Sutthida Chaunwan, Teeranong Sakulsri, Reena Tadee

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 989
14 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี ชั้น 3
Early childbearing and its consequences on fertility behavior and socio-economic characteristics of Indonesian women
โดย:Ms. Dyah Anantalia Widyastari, Ph.D. student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 988
13 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs
โดย:Conghe Song, Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 987
13 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
The Role of Supermarkets in Obesity Prevention
โดย:Dr. Adrian Cameron

ดูรายละเอียด