เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1009
18 เมษายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Collaborative Research and Education on Global Health
โดย:Ms. Jariya Sriklad , M.A. student, Mr. Nur Jaeni and Mr. Nyein Chan, Ph.D. students and Ms. Wipaporn Jaruruengpaisan, Researcher

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1008
11 เมษายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Study Visit in Ratchaburi, Chumphon and Ranong
โดย:Mrs. Yamin Aung, Ms. Sirinya Kaikaew, Ms. Udomluck Ratchasombat, Mr.Nurjaeni, Mr.Nadim Reza, Mr. Antonius Maria Indrianto, Mr. Pongpaiboon Tularug and Mr, Nyein Chan, Ph.D. Students

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1007
4 เมษายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี ชั้น 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้
โดย:นายพงศ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ

ดูรายละเอียด