เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1073
29 มกราคม 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Academic Field Trip in Chiang Rai & Chiang Mai
โดย:M.A. Students (RH) & Ph.D Students

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1072
15 มกราคม 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว
Measuring Population Ageing in Indonesia
โดย:Mr. Nurjaeni, Ph.D. Student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1071
8 มกราคม 2563
Singapore Decline of Thai Migrant Workers Communities
โดย:Wimonsiri Hemtanon

ดูรายละเอียด