ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

view more

สมัครด่วน! มีทุนการศึกษาจำนวนมาก ทั้งทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ และทุนการศึกษาบางส่วน

view more

Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
7-11 พฤศจิกายน 2559

view more

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

view more

Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs
July 11-15, 2016

view more

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558
20 พฤศจิกายน 2558

view more

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5
19-20 ตุลาคม 2558

view more

The 3rd MMC Regional Conference on Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities
4-6 สิงหาคม 2557

view more

การประชุมเรื่อง “‘ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก"
29 กรกฎาคม 2557

view more

The International Advanced Studies in Demography (IDEM) winter semester 2014/15

view more

International Workshop on Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557

view more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย”
18-22 สิงหาคม 2557

view more

The 1st KOSTAT Summer Seminar on Population

view more

The 3rd APA International Conference
27-30 กรกฎาคม 2558

view more