ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ธันวาคม 2560

เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”

สถาบันฯ ต้อนรับ Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow จาก Faculty of Health, Deakin Universityประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
13 ธันวาคม 2560

เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs”

สถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Conghe Song, Professor and Associate Chair จาก Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
11-18 ธันวาคม 2560

บรรยายพิเศษ "Disruptive Data Collection"

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Demographic change and labor force participation of female in Thailand ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี นอกจากนี้ ยังจัดบรรยายในหัวข้อ Social media and multiple-identity development of Thai teens และจัด Workshop เรื่อง Disruptive Data Collection

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา