ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562

กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศีกษาของสถาบันฯ ต้อนรับ Mr. Simon A. Peth จาก University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Climate Change, International Migration, and Translocal Resilience in Thailand” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ
20 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการฯ พบฝ่ายสนับสนุน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้อำนวยการฯ พบฝ่ายสนับสนุน เพื่อร่วมพูดคุย ถามปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการก้าวสู่สถาบันชั้นนำในระดับโลก ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
15 มีนาคม 2562

ลงนามความร่วมมือกับ International Center for Cultural Studies (ICCS)

15 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชาการและสังคม ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Joyce, C. H. Liu ผู้อำนวยการ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan ด้านงานวิจัย Global logistics and migrant labours รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และในฐานะ Research fellow ที่ ICCS เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา