ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
9 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล​ ณ​ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี​ และพื้นที่โดยรอบ​ นอกจากนี้ มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ฯ จากสำนักงานอธิการบดีทางประตู​ 3​ เข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย​ 4​ ไปทางถนนศาลายา-นครชัยศรี​ และกลับเข้ามหาวิทยาลัยทางประตู​ 6​ ผ่านทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสิ้นสุด​ ณ สำนักงานอธิการบดี
5-6 ธันวาคม 2562

ประชุม XI International Scientific and Practical Forum

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม XI International Scientific and Practical Forum “Migration bridges in Eurasia: New approaches to the formation of migration policy on behalf of the sustainable development” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Cross-border migrant children: Child rearing, access to health services and education in a Special Economic Zone (SEZ) of Thailand ณ Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) เมือง Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
4 ธันวาคม 2562

The Research Forum : Publication & International Funding

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ The Research Forum Ep.3. Publication & International Funding ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและการหาทุนวิจัยต่างประเทศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The British Journal of Sports Medicine 

 

Voice of Alumni Award

ขอแสดงคงวามยินดีกับ Ms. Win Ei Phyu ศิษย์เก่าสถาบันฯ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็น voice of Alumni ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dean’s List ประจำปีการศึกษา 2561

Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) “Dean’s List” ประจำปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา