17 พฤศจิกายน 2560

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN)

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน ในโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันฯ ในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
17 พฤศจิกายน 2560

งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

ศ.กียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ ได้รับเกียรติในการเสวนาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0 ” ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย และภาคีเครือข่ายจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมฯ ดังกล่าวจำนวนมาก ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2560

งานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ (R2R) ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา