เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1062
 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี

Erasmus+ Experience Sharing Session

โดย:  Mr. Nadim Reza, Mr. Pannawat Thuenklin and Mr. Nurjaeni, IPSR 's students

Abstract

Erasmus+ experience sharing session Three graduates, Mr. Nadim Reza, Mr. Pannawat Thuenklin and Mr. Nurjaeni, have participated in ERASMUS+ student exchange program at the University of Bonn, Germany for Summer Semester. They are about to share their experiences both academic and non-academic to IPSR community. The sharing is on one hand a memory recollection for them who already gone through the program, and on the other hand, an introduction for students who wish to join an upcoming program.  
 
Moderator: Mrs.Farma Mangunsong