เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1029
 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว

ข้อเรียนรู้จากการนำเสนอและเข้าร่วม ISPAH 2018

โดย:  ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา น.ส.กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ และคณะวิจัย

Abstract

ขอเชิญชวนชาวสถาบันฯ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมวิจัยที่ทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วม INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH CONGRESS 2018 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 
นอกจากประสบการณ์ที่ทีมวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัยจำนวน 6 เรื่องทั้งในรูปแบบของ Oral และ Poster presentation แล้ว เรายังได้รวบรวมบรรยากาศและประเด็นน่าสนใจทางสุขภาพในหลากหลายมิติที่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันจากงานประชุมดังกล่าวมาฝากชาวสถาบันฯ และผู้ที่สนใจทุกท่านอีกด้วย