เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1009
 18 เมษายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1

Collaborative Research and Education on Global Health

โดย:  Ms. Jariya Sriklad , M.A. student, Mr. Nur Jaeni and Mr. Nyein Chan, Ph.D. students and Ms. Wipaporn Jaruruengpaisan, Researcher

Abstract

 
The Asia Youth Exchange Program in Science at Hokkaido University, “Collaborative Research and Education on Global Health”, is the program which is based on the collaboration with consortium for global health research and education to share opportunities for learning basic concepts and scopes of global health for youth researchers among member universities. The program started on Monday 5th March 2018 and run till Monday 12th March 2018. A total number of 16 participants are from Thailand, Philippines, Sri Lanka, and South Korea. The aim of this seminar is to share our one week experiences in Hokkaido University, for both academic activities and impressive moments in Japan. We would like to discuss what we have learned and express our feelings from being an exchange student in this program.
 
 
Moderator: Mrs. Hnin O Mon