หนังสือและรายงานวิจัย (2563) ค้นหา

1
( 41 1)
บรรณาธิการ:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง)

2
Thai Health 2020: Twe Decades of Thai Educational Reform: Failures and Successes
บรรณาธิการ:
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-490-5

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง)

3
.. 2562
บรรณาธิการ: , , , , , , , , , , , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-494-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง)

4
7
ผู้แต่ง: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 511
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-432-5

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง)

5

ผู้แต่ง: , Kathleen Ford , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 127 ครั้ง)

6
-19
บรรณาธิการ: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 516
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-450-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 93 ครั้ง)

7

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 515
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-449-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 68 ครั้ง)

8
Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Health Promotion for the Elderly by Applying Japans Preventive Care System
ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 514
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-441-7

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง)

9

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 513
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-439-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 116 ครั้ง)

10
2563:
บรรณาธิการ:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 509
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-426-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 201 ครั้ง)

11

ผู้แต่ง: , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 508
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-418-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง)

12
Z-alpha in Numbers: -
ผู้แต่ง:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 506
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-401-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 166 ครั้ง)

13
3 -
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 505
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-400-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 129 ครั้ง)

14
21 --
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 504
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-399-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 136 ครั้ง)

15
-
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 503
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-398-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 136 ครั้ง)