หนังสือและรายงานวิจัย (2563) ค้นหา

1
:
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 517
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-478-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 63 ครั้ง)

2
:
ผู้แต่ง: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 518
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-477-6

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 68 ครั้ง)

3
( 41 1)
บรรณาธิการ:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง)

4
Thai Health 2020: Twe Decades of Thai Educational Reform: Failures and Successes
บรรณาธิการ:
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-490-5

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง)

5
.. 2562
บรรณาธิการ: , , , , , , , , , , , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-494-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง)

6
7
ผู้แต่ง: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 511
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-432-5

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 55 ครั้ง)

7

ผู้แต่ง: , Kathleen Ford , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 147 ครั้ง)

8
-19
บรรณาธิการ: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 516
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-450-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง)

9

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 515
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-449-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 94 ครั้ง)

10
Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Health Promotion for the Elderly by Applying Japans Preventive Care System
ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 514
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-441-7

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 66 ครั้ง)

11

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 513
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-439-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 135 ครั้ง)

12
2563:
บรรณาธิการ:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 509
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-426-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 239 ครั้ง)

13

ผู้แต่ง: , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 508
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-418-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 145 ครั้ง)

14
Z-alpha in Numbers: -
ผู้แต่ง:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 506
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-401-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 187 ครั้ง)

15
3 -
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 505
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-400-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 152 ครั้ง)

16
21 --
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 504
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-399-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง)

17
-
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 503
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-398-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง)