หนังสือและรายงานวิจัย (2563) ค้นหา

1

ผู้แต่ง: , Kathleen Ford , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง)

2
-19
บรรณาธิการ: ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 516
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-450-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 43 ครั้ง)

3

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 515
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-449-3

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง)

4
Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Health Promotion for the Elderly by Applying Japans Preventive Care System
ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 514
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-441-7

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง)

5

ผู้แต่ง: , , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 513
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-439-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 92 ครั้ง)

6
2563:
บรรณาธิการ:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 509
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-426-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 157 ครั้ง)

7

ผู้แต่ง: , , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 508
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-418-9

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 97 ครั้ง)

8
Z-alpha in Numbers: -
ผู้แต่ง:
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 506
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-401-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 144 ครั้ง)

9
3 -
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 505
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-400-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 103 ครั้ง)

10
21 --
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 504
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-399-1

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 112 ครั้ง)

11
-
ผู้แต่ง: , ,
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
Publication Number: 503
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-398-4

ดาวน์โหลด   (จำนวนดาวน์โหลด 109 ครั้ง)