ศิษย์เก่า

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สำหรับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล, หลักสูตรที่ท่านจบ และ e-mail address ลงในแบบฟอร์มนี้ ระบบจะส่ง username และ password ให้กับท่านผ่านทาง e-mail address ของท่าน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา e-mail: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th
หรือเว็บมาสเตอร์ e-mail: prwww@mahidol.ac.th
Your Email (*)
Username (*)
Password (*)