สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถาบันฯ

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ [IPSR Reservation Meeting Room Online]
arrow ระบบใบลาออนไลน์ [IPSR E-absent]
arrow ระบบส่งและติดตามข้อมูลงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
arrow ระบบขอเลขที่จดหมาย (เฉพาะหัวหน้าโครงการเซ็นเท่านั้น)
arrow ระบบสารบรรณอัจฉริยะ (สำหรับหนังสือเข้า)
arrow ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์ [IPSR IT-Service]
arrow ระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเก็บของส่วนกลาง
arrow ระบบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะออนไลน์ [IPSR PA Online]
arrow ระบบฐานข้อมูลรูปภาพกิจกรรมของสถาบันฯ (IPSR Gallery)
arrow ระบบจองรถออนไลน์
arrow ระบบคลังหนังสือออนไลน์ (Book Gallery)
arrow ระบบสร้างเมล์กลุ่มด้วยตนเอง (Create Group Mail)
arrow ระบบจองเสวนาใต้ชายคา (In-house Seminar Reservation System)
arrow ระบบบริหารงานซ๋อมอุปกรณ์ไอที และงานอาคารและยานยนต์
arrow ระบบยืมคืนครุภัณฑ์

 

 

กำหนดรูปแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Download

  • MU Logo
  • IPSR Logo
  • PPT Template
  • Font
  • Logo สำหรับจดหมายราชการ

เว็บไซต์หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

arrow เว็บไซต์งานทรัพยากรบุคคล
arrow เว็บไซต์งานสารบรรณ

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

arrow MU e-pay slip
arrow ลงทะเบียน Google Application Portal (Mahidol.edu)
arrow เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
arrow เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
arrow อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
arrow เว็บไซต์งานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
arrow MU Licensed Software Download
arrow MU Photo Gallery
arrow คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล